HAMAM

Klasik Osmanlı Mimarisi ile geleneksel hamam yapılarından farklılık gösteren hamam, 19. yüzyılda yığma kargir sistemiyle inşa edildi. Arkeolog ve sanat tarihçilerinin yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler ışığında, hamam yapısının içinde bulunduğu sanayi tesisiyle bağlantılı inşa edildiği sonucuna varıldı. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabalarının somut örneklerinden olan bir sanayi tesisi içinde, tamamen geleneksel tasarımıyla yer alan hamam, Osmanlı toplumunun bir yandan Batı’nın teknolojik ilerlemelerine yönelirken diğer taraftan geleneksel bağlarını da koruduğunun bir göstergesi. Mekân mimari ve yapısal özellikleri korunarak özgün malzeme ve teknikler aracılığı ile güçlendirildi ve restorasyonun ardından sergi mekanı olarak günümüze kazandırıldı.