MAVZER FİŞEĞİ FABRİKASI

Mavzer Fişeği Fabrikası, 19. yüzyılın son yirmi yılıyla modern endüstriyel yapı örneklerinden biri. Martini fişek üretiminin yanı sıra mavzer fişeği üretimi yapabilmek için 1901 yılında Almanya’dan yeni alet ve makineler satın alınarak yeni bir bina yapılmasına karar verildi. Binanın yapımı 1901 yılı boyunca devam etti ve Alman teknolojisiyle üretim yapan fabrika 1902 yılında açıldı. Fabrikada çalışan işçilerin barınak sorununu çözmek için bir de koğuş yapılması planlandı, fakat bu koğuş binası, günümüze kadar ulaşan yapılar arasında yer alamadı.